immo Beenders

informatiefiche
kandidaat-huurder

Algemene inlichtingen

Financiële / werkinfo

Burgerlijke staat

Samenstelling gezin

Overige

De kandidaat huurder bevestigt de juistheid van bovenstaande gegevens.

*Als uw inkomen eerder beperkt is in verhouding met de huurprijs, kan u uw kandidatuur versterken door referenties op te vragen bij de huidige huisbaas of door een borgsteller op te geven.

Gelieve een verhuurdersverklaring en een werkgeversverklaring te bezorgen.

huurprocedure immo beenders

 1. Wanneer wij bovenstaande gegevens hebben ontvangen, plannen wij een afspraak voor u in voor een bezichtiging.
 2. Uw kandidatuur wordt altijd voorgelegd aan de verhuurder, die uw kandidatuur al dan niet aanvaardt.
 3. Voor elk huurpand dient 3 maanden huur als waarborg te worden gestort, en dit voor ondertekening van het huurcontract. De huurwaarborg wordt vervolgens gestort naar KORFINE HUURWAARBORG die u een bewijs zal opsturen dat een verzekeringsbon is opgesteld op uw naam. Alle intresten worden door u gekapitaliseerd.
 4. Bij intrede in het huurpand wordt een plaatsbeschrijving opgesteld. De kosten voor een plaatsbeschrijving worden gedeeld door huurder en verhuurder. De kosten voor de plaatsbeschrijving worden gestort alvorens het huurcontract wordt ondertekend.
  1. 1 slaapkamer appartement: 250,-€ + 21% BTW
  2. 2 slaapkamer appartement: 300,-€ + 21% BTW
  3. 3 slaapkamer appartement: 350,-€ + 21% BTW
  4. Woning 2 verdiepingen: 400,-€ + 21% BTW
  5. Woning 3 verdiepingen: 500,-€ + 21% BTW
 5. Bij intrede worden de meterstanden van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit) opgenomen door ons kantoor. U hoeft hier in principe niets voor te regelen.

Ik ben opzoek naar een huurpand met volgende kenmerken

Documenten upload

Wij vragen u om een kopie van uw identiteitskaart evenals een bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden te bezorgen aan ons kantoor. Dit kan u doen via onderstaande document upload.

Dit document is een inlichtingenfiche voor kandidaat-huurders en kan in geen enkel geval worden beschouwd als een huurovereenkomst. Bovendien verbindt dit document de verhuurder niet tot enige verplichting ten aanzien van de kandidaat-huurders.

Deze gegevens worden volledig op vrijblijvende basis verstrekt door de kandidaat-huurders en het vastgoedkantoor verbindt zich er toe om deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor intern gebruik aan te wenden. Bovendien zullen deze documenten bij de ondertekening van de huurovereenkomst worden vernietigd indien u niet als kandidaat-huurder wordt geselecteerd.